Uddannelser / Dyreadfærdskonsulent

Dyreadfærdskonsulent

Nyt hold starter til februar 2018. Klik her for at se kalender for forløbet!

Efter endt uddannelse som hundeadfærdsinstruktør eller hestetræningskonsulent, er det muligt at videreuddanne dig til adfærdsbehandler for hunde, heste eller begge dele. Varigheden af overbygningen er ca. 20 måneder.

Har du en et-årig hunde, og/eller hestetræneruddannelse fra en anden dansk skole, vil det i de fleste tilfælde være muligt at starte på adfærdsbehandlerforløbet med denne baggrund.

Uddannelsens indhold bliver som følger:
Hundefag Begge arter Hestefag
  Indlæringspsykologi i relation til adfærdsbehandling samt udvidet etologi  
Forebyggende træning og mindre adfærds/træningsproblemer   Forebyggende træning og mindre adfærds/træningsproblemer
Angst og tilvænningsprocedurer   Angst og tilvænningsprocedurer
Aggressivitet   Manglende kontrol
  Medicinsk/Naturmedicinsk behandling af adfærdsproblemer  
Øvelse i individuel terapi   Øvelse i individuel terapi
Problemadfærd og patologisk adfærd hos hunde       Problemadfærd og patologisk adfærd hos heste
  Træning af andre arter  
  Introduktion til massage og kranio sakral terapi  
  Dyrevelfærd     
  Projektvejledning  

Kursusbeskrivelser:

Fælles fag for elever på begge linjer (Både hund og hest):   

Indlæringspsykologi i relation til adfærdsbehandling samt udvidet etologi – Begge arter:

På dette kursus udbygger vi den indlæringspsykologiske og etologiske viden, som de studerende i forvejen har tilegnet sig. Vi sætter teorien i et praktisk perspektiv i relation til adfærdsbehandling og løsning af træningsproblemer. De overordnede emner på kurset bliver:
•    Kontrabetingning
•    Desensibilisering
•    Habituering
•    Forstærkningsskemaer
•    Utilsigtet forstærkning
•    Adfærdsbehandling og klassisk betingning
•    Adfærdsbehandling og operant betingning
•    Positiv og negativ straf (udvidet)
•    Drift, motivation, instinkter mv. og disse begrebers relation til adfærdsproblemer.
•    Angst, aggressivitet, underlegenhed og overlegenhed.

Medicinsk/Naturmedicinsk behandling af adfærdsproblemer – Begge arter:
Det er ikke alle adfærdsproblemer, der er lige lette at løse. Nogle virker mere eller mindre umulige, og i disse sammenhænge er det en god idé at kende til andre behandlingsformer end de gængse. I andre tilfælde kan det være urealistisk for dyrets ejer at gennemføre et træningsprogram, og også her kan det være en god idé med et supplerende behandling, der i nogle tilfælde kan reducere den fornødne træningsindsats fra ejeren. Kurset indeholder:
•    Gennemgang af cases, hvor medicin kan være nødvendigt.
•    Debat om brug af receptpligtig medicin som supplement til adfærdsbehandling
•    Samarbejde med dyrlæger omkring valg af medicin.
•    Diverse naturmedicin.
•    Mulig effekt af forskellige typer medicin.
•    Bivirkninger.

Introduktion til massage og kranio sakral terapi – Begge arter:
I nogle tilfælde kan adfærdsproblemer stamme fra fysiske problemer og disse årsager er ofte relateret til muskler eller led. På dette kursus gennemgår vi teknikker fra massage og kranio sakral terapi, med henblik på at kunne identificere tilfælde, hvor problemer i muskler og led kan være årsag til problemadfærd. Desuden gennemgår vi grundlæggende behandlingsteknikker indenfor de to grene af fysisk behandling, samt cases hvor fysiske problemer har være årsag til problemadfærd.    
   
Dyrevelfærd – Begge arter: 
Hvad er dyrevelfærd, og hvordan måler vi det? Hvad er det vi som adfærdsterapeuter stræber imod, når vi forsøger at skabe bedre velfærd for de dyr vi arbejder med? Hvordan griber vi det an, hvis vores klienter har en anden opfattelse af dyrevelfærd end vi selv? Hvad med landbrugs-, zoo- og forsøgsdyr, hvordan vurderer vi velfærd, hvis vi skal arbejde med disse dyregrupper.
Disse og mange andre spørgsmål gennemgås ud fra en videnskabelig vinkel og diskuteres på dette kursus. 
En videnskabelig og objektiv holdning til dyrevelfærd er nødvendig for at lave en professionelt stykke arbejde som adfærdsbehandler.

Træning af andre arter:
På dette kursus arbejder vi med træning og problemløsning hos andre arter end hunde og heste. Dette er en rigtig god øvelse, for at forstå dybere og anderledes vinkler på indlæringspsykologien. På kurset kan der eksempelvis være tale om træning af sæler, gnavere, høns, fugle eller lamaer. Dog kan der være variation i arterne fra gang til gang. Eleverne arbejder ikke nødvendigvis med de andre arter selv, men kan eksempelvis instruere deres dyrepassere i træning og andets adfærdsarbejde.
   
Projektvejledning – Begge arter:
På dette kursus gennemgår vi de forskellige muligheder for opbygning af et godt afgangsprojekt. Desuden arbejder vi med statistiske udregningsmetoder, som kan bruges i projektet.
   

 

Kurser kun for studerende på hestelinjen:

   

Forebyggende træning og mindre adfærds/træningsproblemer - Hest:
På dette kursus gennemgår vi følgende overordnede emner:
•    Årsager til adfærdsproblemer
•    Grundlæggende opfyldelse af hestens basale behov
•    Urolig adfærd
•    Håndteringsproblemer
•    Konfliktadfærd
•    Problemer med åbenlyse årsager og løsninger

Angst og tilvænningsprocedurer - Hest:
Her arbejder vi med konkrete cases om angstproblemer hos heste, både i teori og praksis. Vi gennemgår en række forskellige angstrelaterede problemer med forskellige individuelle løsninger, og de studerende skal udarbejde træningsprogrammer, der henvender sig til heste med disse problemer.

Manglende kontrol - Hest:
Her arbejder vi med konkrete cases om heste, som ejeren ikke kan styre, både i teori og praksis. Vi gennemgår en række forskellige problemer der bunder i manglende kontrol (i hvert fald set med ejerens øjne) med forskellige individuelle løsninger, og de studerende skal udarbejde træningsprogrammer, der henvender sig til heste- og ejere med disse problemer.
   
Øvelse i individuel terapi – Hest:
På dette kursus gennemgår vi en bred variation af heste med forskellige adfærdsproblemer og udarbejder løsninger på disse problemer – både i teori og praksis.

Problemadfærd og patologisk adfærd hos heste:   
Dette kursus omhandler alvorlige adfærdsproblemer hos heste. Vi taler om problemer der er svære at løse, og som har dybe, alvorlige årsager. Kurset er fortrinsvist teoretisk, men vi bestræber os på at supplere med mindst en praktisk case.
 

   
Kurser kun for studerende på hundelinjen:   
       

Forebyggende træning og mindre adfærds/træningsproblemer - Hund:
På dette kursus gennemgår vi følgende overordnede emner:
•    Årsager til adfærdsproblemer
•    Grundlæggende opfyldelse af hundens basale behov
•    Urolig adfærd
•    Håndterings/samarbejdsproblemer
•    Problemer med åbenlyse årsager og løsninger

Angst og tilvænningsprocedurer - Hund:
Her arbejder vi med konkrete cases om angstproblemer hos hunde, både i teori og praksis. Vi gennemgår en række forskellige angstrelaterede problemer med forskellige individuelle løsninger, og de studerende skal udarbejde træningsprogrammer, der henvender sig til hunde med disse problemer.

Aggressivitet - Hund:
Her arbejder vi med konkrete cases om aggressivitetsproblemer hos hunde, både i teori og praksis. Vi gennemgår en række forskellige problemer, der indbefatter aggressiv adfærd i større eller mindre grad, alle med forskellige individuelle løsninger. De studerende skal desuden udarbejde træningsprogrammer, der henvender sig til hunde med disse problemer.

Øvelse i individuel terapi – Hund:
På dette kursus gennemgår vi en bred variation af hunde med forskellige adfærdsproblemer og udarbejder løsninger på disse problemer – både i teori og praksis.


Problemadfærd og patologisk adfærd hos hunde:   
Dette kursus omhandler alvorlige adfærdsproblemer hos hunde. Vi taler om problemer der er svære at løse, og som har dybe, alvorlige årsager. Kurset er fortrinsvist teoretisk, men vi bestræber os på at supplere med mindst en praktisk case.
 

_______________

Se datoer for forløbets kurser under "kalender".

_______________

Forløbet strækker sig over 20 måneder. De første 16 måneder deltager eleverne i kurserne i skemaet ovenfor. Kurserne indeholder en blanding af teori og praksis – herunder arbejde med fremmede hunde og/eller heste.

Sideløbende behandler hver elev 12 dyr pr. art, dette er således 24 cases såfremt begge arter er valgt. For hver case skal udarbejdes et skriftligt træningsprogram, som afleveres til læreren.

I tillæg skal der gennem forløbet afleveres 4 store skriftlige opgaver. 2 i indlæringspsykologi og 2 i etologi.
Desuden skal eleven træne et dyr af anden art (ikke hund + hest) til en praktisk midtvejseksamen.

De sidste 4 måneder af forløbet udarbejdes skriftligt afgangsprojekt.
Forløbet afsluttet med eksamination bestående af forsvar af projektet samt praktisk prøve bestående af en adfærdskonsultation med en hund/hest og dennes ejer.
Kurserne i kolonnen for begge arter er obligatoriske for alle, ud over disse skal eleven deltage i de kurser er er listet under den valgte art. Under forløbet må eleven maksimalt gå glip af to kurser.
Alle kurser er weekendkurser, som løber i tidsrummet 10 -17 både lørdag og søndag.

Prisen for uddannelsesforløbet er kr. 34.000, som betales over tre rater (2 á kr. 11.500 og 1 á kr. 11.000), såfremt der kun vælges en art.  Såfremt begge arter vælges er prisen kr. 43.000 som også betales over tre rater (2 á kr. 14.500 og 1 á kr. 14.000).
 
Det er desuden muligt at lave en afdragsordning ud fra dine ønsker og behov. Kontakt Bettina for nærmere info (bettina@dyreterapi.dk eller Tlf. 3120 3520).

Optagelseskrav er gennemført forløb som hundeadfærdsinstruktør og/eller hestevelfærdsrådgiver eller tilsvarende. Kontakt os gerne, såfremt du er i tvivl om du opfylder optagelseskravene eller har andre spørgsmål.
 
Underviser er Bettina Hvidemose med undtalgelse af kurset om intro til massage og KST, som undervises af Majken Jensen.
 
_________
 
Litteraturliste:
 

Bøger markeret med * er nødvendige gennem uddannelsen. Resten er anbefalet.

 

Etologi:

*David McFarland. Animal Behaviour                                                           

Roger Abrantes. Hundesprog           

* Ole Husen, Ib Geert Petersen & Ralph Sonne-Hansen. Grundbog i Genetik, Evolution og Etologi                                                            

 

Indlæringspsykologi

*Paul Chance. Learning and Behavior                                               

*Karen Pryor. Don’t Shoot the Dog! (Fås også på norsk: Ikke skyt hunden!)           

*Alloway, T. (2000), Sniffy the Virtual Rat, Wadsworth (bog + cd-rom)           

F. Svartdal & M.A. Flaten. Læringspsykologi

F. Svartdal. Begreper i læringspsykologi

Ken Ramirez. Animal Training, Succesful Animal Management thorugh Positive Reinforcement.

 

Hundetræning

Cecilie Køste & Morten Egtvedt. Lydighetstrening i teori og praksis (norsk)

*Maiken Lysholm Sten. Træn din hund

 

Hundeadfærd

Freddy Worm Christiansen Hunde og ulves adfærd

Jean Donaldson The Culture Clash (fås også på norsk)

Ray Coppinger Dogs

 

Hestetræning

*Andrew McLean. Træning af heste på hestenes præmisser

Alexandra Kurland. Clicker Training for Horses            (der findes dansk oversættelse, som desværre er udgået fra forlaget)

Bettina Hvidemose Indlæringspsykologi for hest og rytter

 

Hesteadfærd

*Stephen Budiansky. The Nature of Horses

Henrik B. Simonsen En hest er en hest

 

Adfærdsproblemer hos hund:

Gary Landsberg, Wayne Hunthausen & Lowell Ackerman Handbook of the Behavior of the Dog and Cat           

*Anders Hallgren Problemhund og hundeproblemer

*Arne Aarrestad og Siri Linnerud 100 % Positiv Problemlemløsning
Center for Dyreterapi | Kringelhøjvej 12, 9850 Hirtshals - DK | Tlf.: 31 20 35 20 | bettina@dyreterapi.dk